13  ก.ย.  2562
             13  ก.ย.  2562
                                                            และส่งเสริมทัศนคิติดเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกฯ EN Camp ปีที่ 2
             13  ก.ย.  2562
             13  ก.ย.  2562
             5  ก.ย.  2562
             5  ก.ย.  2562
             28  ส.ค.  2562
             26  ส.ค.  2562
             26  ส.ค.  2562
             22  ส.ค.  2562
             22  ส.ค.  2562
             22  ส.ค.  2562
             21  ส.ค.  2562
                                                             (ไฟล์ประกอบ)
             19  ส.ค.  2562
             19  ส.ค.  2562
             19  ส.ค.  2562
                                                            พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2562
             9  ส.ค.  2562
             9  ส.ค.  2562
             9  ส.ค.  2562
             7  ส.ค.  2562
                                                            "เมืองแปะเกมส์"
             7  ส.ค.  2562
             6  ส.ค.  2562
             6  ส.ค.  2562
                                                        (ไฟล์ประกอบ 1   /  ไฟล์ประกอบ 2)
             6  ส.ค.  2562
             5  ส.ค.  2562
             1  ส.ค.  2562
                                                           ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
             1  ส.ค.  2562
             1  ส.ค.  2562
             1  ส.ค.  2562
             31  ก.ค.  2562
             26  ก.ค.  2562
             25  ก.ค.  2562
             25  ก.ค.  2562
             25  ก.ค.  2562
             25  ก.ค.  2562
                                                                                    (ไฟล์รายละเอียด)
             24  ก.ค.  2562
             19  ก.ค.  2562
             19  ก.ค.  2562
             19  ก.ค.  2562
             19  ก.ค.  2562
             19  ก.ค.  2562
             18  ก.ค.  2562
                                                              ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเชนมพรรษา
             18  ก.ค.  2562
                                                             ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเชนมพรรษา
             18  ก.ค.  2562
             18  ก.ค.  2562
             18  ก.ค.  2562
             18  ก.ค.  2562
             18  ก.ค.  2562
             15  ก.ค.  2562
             15  ก.ค.  2562
              9  ก.ค.  2562
              8  ก.ค.  2562
              8  ก.ค.  2562
              8  ก.ค.  2562
              3  ก.ค.  2562
              27  มิ.ย. 2562
              25  มิ.ย. 2562
              25  มิ.ย. 2562
              25  มิ.ย. 2562
              12  มิ.ย. 2562
              12  มิ.ย. 2562
             12  มิ.ย. 2562
              12  มิ.ย. 2562
              7  มิ.ย. 2562
              7  มิ.ย. 2562
              3  มิ.ย. 2562
              3  มิ.ย. 2562
              3  มิ.ย. 2562
              3  มิ.ย.2562
              3  มิ.ย. 2562
              3  มิ.ย. 2562
              27  พ.ค. 2562
              27  พ.ค. 2562
              17  พ.ค. 2562
              17  พ.ค. 2562
              7  พ.ค. 2562
              7  พ.ค. 2562
                                                            เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
              30  เม.ย.  2562
              30  เม.ย.  2562
              9  เม.ย.  2562
              9  เม.ย.  2562
              9  เม.ย.  2562
                                                           ตามประมาณการ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562
              5  เม.ย.  2562
              5  เม.ย.  2562
              5  เม.ย.  2562
              5  เม.ย.  2562
              5  เม.ย.  2562
              1  เม.ย.  2562
                                                           "ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม"
              1 เม.ย.  2562
                                                           ในระดับประถมศึกษาและมัยธมศึกษา
              1 เม.ย.  2562
              1  เม.ย.  2562
              29   มี.ค.  2562
              28   มี.ค.  2562
              28  มี.ค.  2562
              20  มี.ค.  2562
                                                            และการประชุมระเบียบแถว
              19  มี.ค.  2562
              18  มี.ค.  2562
              18  มี.ค.  2562
              18  มี.ค.  2562
                                                          บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2562"
              13  มี.ค.  2562
              13  มี.ค.  2562
                                                            การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์
              12  มี.ค.  2562
              12  มี.ค.  2562
              12  มี.ค.  2562
              11  มี.ค.  2562
              11  มี.ค.  2562
                                                           "เจ้าหนูนักเตะท้องถิ่นไทยไปตะลุยฟุตลอลยุวชนโล "SOCCER CUP Thailand 2019" "
              11  มี.ค.  2562
              11  มี.ค.  2562
              11  มี.ค.  2562
              8  มี.ค.  2562
              8  มี.ค.  2562
              26 ก.พ.  2562
              26 ก.พ.  2562
              26 ก.พ.  2562
              26 ก.พ.  2562
                                                          ตามประมาณการ ภาคเรียนที่ 1/2562
              25 ก.พ.  2562
              22 ก.พ.  2562
              21 ก.พ.  2562
              18  ก.พ. 2562
              18  ก.พ. 2562
              18  ก.พ. 2562
              13  ก.พ. 2562
              14  ก.พ. 2562
              14  ก.พ. 2562
              14  ก.พ. 2562
              13  ก.พ. 2562
              13  ก.พ. 2562
              13  ก.พ. 2562
              6 ก.พ.  2562
                                                          (ม.ท.ส.)  รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา2562
              6 ก.พ. 2562
              31  ม.ค. 2562
              31  ม.ค. 2562
              30  ม.ค. 2562
              30  ม.ค. 2562
              30  ม.ค. 2562
              25  ม.ค. 2562
              25  ม.ค. 2562
              22  ม.ค. 2562
              22  ม.ค. 2562
              17 ม.ค. 2562
              17 ม.ค. 2562
              17 ม.ค. 2562
              15 ม.ค. 2562
                                                          ประจำปี 2562  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์
              15 ม.ค. 2562
              10 ม.ค. 2562
             10 ม.ค. 2562
              10 ม.ค. 2562
              9 ม.ค. 2562
              9 ม.ค. 2562
                                                          เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
              9 ม.ค. 2562
              8 ม.ค. 2562
              2 ม.ค. 2562
              28  ธ.ค. 2561
              27  ธ.ค. 2561
              27  ธ.ค. 2561
              26  ธ.ค. 2561
                                                          ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนลยีของนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 69
              25  ธ.ค. 2561
              25  ธ.ค. 2561
              20  ธ.ค. 2561
              20  ธ.ค. 2561
              17  ธ.ค. 2561
              17  ธ.ค. 2561
              17  ธ.ค. 2561
              17  ธ.ค. 2561
              13  ธ.ค. 2561
              12  ธ.ค. 2561
              12  ธ.ค. 2561
              12  ธ.ค. 2561
                                                            (ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)
              12  ธ.ค. 2561
              12  ธ.ค. 2561
              12  ธ.ค. 2561
              12  ธ.ค. 2561
              7  ธ.ค. 2561
              7  ธ.ค. 2561
              29  พ.ย. 2561
              29  พ.ย. 2561
              29  พ.ย. 2561
              29  พ.ย. 2561
              29  พ.ย. 2561
              29  พ.ย. 2561
              23  พ.ย. 2561
              19  พ.ย. 2561
              19  พ.ย. 2561
              19  พ.ย. 2561
              19  พ.ย. 2561
              19  พ.ย. 2561
              19  พ.ย. 2561
              12  พ.ย. 2561
              12  พ.ย. 2561
                                                          ปีการศึกษา 2561
              12  พ.ย. 2561
              12  พ.ย. 2561
                                                           โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
              12  พ.ย. 2561
                                                         การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ.2561
              12  พ.ย. 2561
              7  พ.ย. 2561
              7  พ.ย. 2561
              6  พ.ย. 2561
              6  พ.ย. 2561
              6  พ.ย. 2561
              6  พ.ย. 2561
              31  ต.ค. 2561
              31  ต.ค. 2561
              30  ต.ค. 2561
              30  ต.ค. 2561
              24  ต.ค. 2561
              17  ต.ค. 2561
              17  ต.ค. 2561
              17  ต.ค. 2561
              17  ต.ค. 2561
              17  ต.ค. 2561
                                                         ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ส่วนที่ค้างจ่าย
              9  ต.ค. 2561
              8  ต.ค. 2561
              8  ต.ค. 2561
              8  ต.ค. 2561
              4  ต.ค. 2561
              4  ต.ค. 2561
                                                         ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
              28  ก.ย. 2561
              28  ก.ย. 2561
              26  ก.ย. 2561
              18  ก.ย. 2561
              18  ก.ย. 2561
              18  ก.ย. 2561
              18  ก.ย. 2561
              18  ก.ย. 2561
              17  ก.ย. 2561
              12  ก.ย. 2561
              31  ส.ค. 2561
              28  ส.ค. 2561
                                                           (ทุกวันที่ 21 กันยายนของทุกปี)
              28  ส.ค. 2561
              28  ส.ค. 2561
              28  ส.ค. 2561
              22  ส.ค. 2561
                                                            สำหรับโรงเรียนที่ขอเบิกเพิ่ม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
              22  ส.ค. 2561
              20  ส.ค. 2561
              20  ส.ค. 2561
              10  ส.ค. 2561
              10  ส.ค. 2561
                                                            ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
              3  ส.ค. 2561
              3  ส.ค. 2561
                                                            (ไฟล์ข้อสอบ)
              2  ส.ค. 2561
              2  ส.ค. 2561
              1  ส.ค. 2561
              1  ส.ค. 2561
              30  ก.ค. 2561
              30  ก.ค. 2561
              26  ก.ค. 2561
              6  ก.ค. 2561
                                                             (File สิ่งที่ส่งมาด้วย)
              6   ก.ค. 2561
                                                            (Fileคำร้อง)
              4  ก.ค. 2561
              4  ก.ค. 2561
              4  ก.ค. 2561
              4  ก.ค. 2561
                                                           (เปลี่ยนแปลงกำหนดการ)
              3  ก.ค. 2561
              29  มิ.ย. 2561
              29  มิ.ย. 2561
              20  มิ.ย. 2561
              14  มิ.ย. 2561
              14  มิ.ย. 2561
              14  มิ.ย. 2561
              14  มิ.ย. 2561
              8  มิ.ย. 2561
             7  มิ.ย. 2561
             5  มิ.ย. 2561
             30  พ.ค. 2561
             30  พ.ค. 2561
             30  พ.ค. 2561
             30  พ.ค. 2561
             25  พ.ค. 2561
             25  พ.ค. 2561
             24  พ.ค. 2561
             18  พ.ค. 2561
             18  พ.ค. 2561
             15  พ.ค. 2561
             15  พ.ค. 2561
             4  พ.ค. 2561
             4  พ.ค. 2561
             1  พ.ค. 2561
                                                                            ( ประกาศและไฟล์คำนวณ)
             1  พ.ค. 2561
             27  เม.ย. 2561
             25  เม.ย. 2561
             25  เม.ย. 2561
             25  เม.ย. 2561
          25 เม.ย. 2561
                                                       การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
             19  เม.ย. 2561
             5  เม.ย. 2561
             30  มี.ค. 2561
             30  มี.ค. 2561
             29  มี.ค. 2561
             28  มี.ค. 2561
             28  มี.ค. 2561
             28  มี.ค. 2561
                                                      สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)"
             23  มี.ค. 2561
             23  มี.ค. 2561
             23  มี.ค. 2561
             21  มี.ค. 2561
             16  มี.ค. 2561
             15  มี.ค. 2561
             15  มี.ค. 2561
             12  มี.ค. 2561
             12  มี.ค. 2561
             12  มี.ค. 2561
             12  มี.ค. 2561
             6  มี.ค. 2561
                                                        ตามประมาณการ ภาคเรียนที่ 1/2561    ( ไฟล์คำขอ   / ไฟล์คำนวณ  )
             3  มี.ค. 2561
             28  ก.พ. 2561
             28  ก.พ. 2561
             27  ก.พ. 2561
             22  ก.พ. 2561
             22  ก.พ. 2561
             23  ก.พ. 2561
             22  ก.พ. 2561
             22  ก.พ. 2561
             22  ก.พ. 2561
             19  ก.พ. 2561
             19  ก.พ. 2561
             16  ก.พ. 2561
             16  ก.พ. 2561
             15  ก.พ. 2561
             9  ก.พ. 2561
             9  ก.พ. 2561
             9  ก.พ. 2561
             8  ก.พ. 2561
             8  ก.พ. 2561
                                                      เพลงประจำการแข่งขันในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์)" 2562
             7 ก.พ. 2561
             6 ก.พ. 2561  ก.พ. 2561
             6  ก.พ. 2561
             6  ก.พ. 2561
             5  ก.พ. 2561
             1   ก.พ. 2561
             31  ม.ค. 2561
             30  ม.ค. 2561
                                                      ไฟล์รายชื่อนักเรียน ระบบตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน
             26  ม.ค. 2561
             26  ม.ค. 2561
             25  ม.ค. 2561
             25  ม.ค. 2561
             24  ม.ค. 2561
             24  ม.ค. 2561
             22  ม.ค. 2561
                                                    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
             22  ม.ค. 2561
             17  ม.ค. 2561
             17  ม.ค. 2561
             17  ม.ค. 2561
             17  ม.ค. 2561
             11  ม.ค. 2561
             10  ม.ค. 2561
             10 ม.ค. 2561
             4  ม.ค. 2561
             4  ม.ค. 2561
             4  ม.ค. 2561
             28  ธ.ค. 2560
             28  ธ.ค. 2560
             27  ธ.ค. 2560
             27  ธ.ค. 2560
             27  ธ.ค. 2560
             22  ธ.ค. 2560
             20  ธ.ค. 2560
             20  ธ.ค. 2560
             20  ธ.ค. 2560
             20  ธ.ค. 2560
             20  ธ.ค. 2560
             18  ธ.ค. 2560
             18  ธ.ค. 2560
             13  ธ.ค. 2560
             13  ธ.ค. 2560
             13  ธ.ค. 2560
             7  ธ.ค. 2560
             4  ธ.ค. 2560
             4  ธ.ค. 2560
             28  พ.ย. 2560
             28  พ.ย. 2560
             24  พ.ย. 2560
             24  พ.ย. 2560
             23  พ.ย. 2560
                                                      มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร
             21  พ.ย. 2560
             17  พ.ย. 2560

                                                      ภาคเรียนที่ 2/2560
             17  พ.ย. 2560
                                                       (ไฟล์คำขอ  /  ไฟล์คำนวณ)
             17  พ.ย. 2560
                                                       (ไฟล์คำขอ  /  ไฟล์คำนวณ)
             16  พ.ย. 2560
             15  พ.ย. 2560
             13  พ.ย. 2560
             13  พ.ย. 2560
                                                       (ไฟล์แนบ )
              8  พ.ย. 2560
              7  พ.ย. 2560
              7  พ.ย. 2560
              1  พ.ย. 2560
              1  พ.ย. 2560
              31  ต.ค. 2560
              31  ต.ค. 2560
                                                      และผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2560
              27  ต.ค. 2560
              27  ต.ค. 2560
              16  ต.ค. 2560
              16  ต.ค. 2560
              16  ต.ค. 2560
              16  ต.ค. 2560
              16  ต.ค. 2560
                                                       (เพื่อสมทบเงินเดือนครู) ประจำปีงบประมาณ 2558
              3  ต.ค. 2560
              3  ต.ค. 2560
              3  ต.ค. 2560
              3 ต.ค. 2560
              26  ก.ย. 2560
              26  ก.ย. 2560
              25  ก.ย. 2560
                                                    อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
              20  ก.ย. 2560
              20  ก.ย. 2560
              18  ก.ย. 2560
              18  ก.ย. 2560
              14  ก.ย. 2560
              14  ก.ย. 2560
                                                    ประจำปีการศึกษา 2560  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
             30  ส.ค. 2560
              30  ส.ค. 2560
             30  ส.ค. 2560
             30  ส.ค. 2560
             30  ส.ค. 2560
             29  ส.ค. 2560
  • แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด    เรื่อง   แจ้งไฟล์รายละเอียดการขอรับอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) /ไฟล์ 1  ,  ไฟล์ 2
             25  ส.ค. 2560
             21  ส.ค. 2560
             21  ส.ค. 2560
             21  ส.ค. 2560
             18  ส.ค. 2560
             18  ส.ค. 2560
             15  ส.ค. 2560
             15  ส.ค. 2560
             15  ส.ค. 2560
                                                               โดยใช้คูปองการศึกษา
             9  ส.ค. 2560
                                                       (ไฟล์แนบ )
             8  ส.ค. 2560
                                                             (ไฟล์แนบ 1ไฟล์แนบ 2 )
             31  ก.ค. 2560
             31  ก.ค. 2560
             27  ก.ค. 2560
             27  ก.ค. 2560
             27  ก.ค. 2560
             26  ก.ค. 2560
             21  ก.ค. 2560
             13  ก.ค. 2560
             13  ก.ค. 2560
                                                        ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560   (ไฟล์แนบ 1  , ไฟล์แนบ 2 )
             13  ก.ค. 2560
             5  ก.ค. 2560
             5  ก.ค. 2560
              5  ก.ค. 2560
             3 ก.ค. 2560
             3 ก.ค. 2560
             3 ก.ค. 2560
              30 พ.ค. 2560
              30 พ.ค. 2560
              30 มิ.ย. 2560
              30 มิ.ย. 2560
วันที่ 14 มิถุนายน  2562
   
         นายชลำ  อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ
นายณรงค์   แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัด
บุรีรัมย์ โดยตรวจเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลอิสาณ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ อ.ประโคนชัย
จ.บุรีรัมย์ โรงเรียนเอกชนเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งได้พบปะ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์หนังสือราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์