ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
             1  ส.ค.  2562
             1  ส.ค.  2562
             1  ส.ค.  2562
             31  ก.ค.  2562
             26  ก.ค.  2562
             25  ก.ค.  2562
             25  ก.ค.  2562
             25  ก.ค.  2562
             25  ก.ค.  2562
                                                                                    (ไฟล์รายละเอียด)
             24  ก.ค.  2562
             19  ก.ค.  2562
             19  ก.ค.  2562
             19  ก.ค.  2562
             19  ก.ค.  2562
             19  ก.ค.  2562
             18  ก.ค.  2562
                                                              ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเชนมพรรษา
             18  ก.ค.  2562
                                                             ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเชนมพรรษา
             18  ก.ค.  2562
             18  ก.ค.  2562
             18  ก.ค.  2562
             18  ก.ค.  2562
             18  ก.ค.  2562
             15  ก.ค.  2562
             15  ก.ค.  2562
              9  ก.ค.  2562
              8  ก.ค.  2562
              8  ก.ค.  2562
              8  ก.ค.  2562
              3  ก.ค.  2562
              27  มิ.ย. 2562
              25  มิ.ย. 2562
              25  มิ.ย. 2562
              25  มิ.ย. 2562
              12  มิ.ย. 2562
              12  มิ.ย. 2562
             12  มิ.ย. 2562
              12  มิ.ย. 2562
              7  มิ.ย. 2562
              7  มิ.ย. 2562
              3  มิ.ย. 2562
              3  มิ.ย. 2562
              3  มิ.ย. 2562
              3  มิ.ย.2562
              3  มิ.ย. 2562
              3  มิ.ย. 2562
              27  พ.ค. 2562
              27  พ.ค. 2562
              17  พ.ค. 2562
              17  พ.ค. 2562
              7  พ.ค. 2562
              7  พ.ค. 2562
                                                            เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
              30  เม.ย.  2562
              30  เม.ย.  2562
              9  เม.ย.  2562
              9  เม.ย.  2562
              9  เม.ย.  2562
                                                           ตามประมาณการ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562
              5  เม.ย.  2562
              5  เม.ย.  2562
              5  เม.ย.  2562
              5  เม.ย.  2562
              5  เม.ย.  2562
              1  เม.ย.  2562
                                                           "ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม"
              1 เม.ย.  2562
                                                           ในระดับประถมศึกษาและมัยธมศึกษา
              1 เม.ย.  2562
              1  เม.ย.  2562
              29   มี.ค.  2562
              28   มี.ค.  2562
              28  มี.ค.  2562
              20  มี.ค.  2562
                                                            และการประชุมระเบียบแถว
              19  มี.ค.  2562
              18  มี.ค.  2562
              18  มี.ค.  2562
              18  มี.ค.  2562
                                                           บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2562"
              13  มี.ค.  2562
              13  มี.ค.  2562
                                                            การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์
              12  มี.ค.  2562
              12  มี.ค.  2562
              12  มี.ค.  2562
              11  มี.ค.  2562
              11  มี.ค.  2562
                                                           "เจ้าหนูนักเตะท้องถิ่นไทยไปตะลุยฟุตลอลยุวชนโล "SOCCER CUP Thailand 2019" "
              11  มี.ค.  2562
              11  มี.ค.  2562
              11  มี.ค.  2562
              8  มี.ค.  2562
              8  มี.ค.  2562
              26 ก.พ.  2562
              26 ก.พ.  2562
              26 ก.พ.  2562
              26 ก.พ.  2562
                                                          ตามประมาณการ ภาคเรียนที่ 1/2562
              25 ก.พ.  2562
              22 ก.พ.  2562
              21 ก.พ.  2562
              18  ก.พ. 2562
              18  ก.พ. 2562
              18  ก.พ. 2562
              13  ก.พ. 2562
              14  ก.พ. 2562
              14  ก.พ. 2562
              14  ก.พ. 2562
              13  ก.พ. 2562
              13  ก.พ. 2562
              13  ก.พ. 2562
              6 ก.พ.  2562
                                                          (ม.ท.ส.)  รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา2562
              6 ก.พ. 2562
              31  ม.ค. 2562
              31  ม.ค. 2562
              30  ม.ค. 2562
              30  ม.ค. 2562
              30  ม.ค. 2562
              25  ม.ค. 2562
              25  ม.ค. 2562
              22  ม.ค. 2562
              22  ม.ค. 2562
              17 ม.ค. 2562
              17 ม.ค. 2562
              17 ม.ค. 2562
              15 ม.ค. 2562
                                                          ประจำปี 2562  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์
              15 ม.ค. 2562
              10 ม.ค. 2562
             10 ม.ค. 2562
              10 ม.ค. 2562
              9 ม.ค. 2562
              9 ม.ค. 2562
                                                          เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
              9 ม.ค. 2562
              8 ม.ค. 2562
              2 ม.ค. 2562
              28  ธ.ค. 2561
              27  ธ.ค. 2561
              27  ธ.ค. 2561
              26  ธ.ค. 2561
                                                          ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนลยีของนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 69
              25  ธ.ค. 2561
              25  ธ.ค. 2561
              20  ธ.ค. 2561
              20  ธ.ค. 2561
              17  ธ.ค. 2561
              17  ธ.ค. 2561
              17  ธ.ค. 2561
              17  ธ.ค. 2561
              13  ธ.ค. 2561
              12  ธ.ค. 2561
              12  ธ.ค. 2561
              12  ธ.ค. 2561
                                                            (ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)
              12  ธ.ค. 2561
              12  ธ.ค. 2561
              12  ธ.ค. 2561
              12  ธ.ค. 2561
              7  ธ.ค. 2561
              7  ธ.ค. 2561
              29  พ.ย. 2561
              29  พ.ย. 2561
              29  พ.ย. 2561
              29  พ.ย. 2561
              29  พ.ย. 2561
              29  พ.ย. 2561
              23  พ.ย. 2561
              19  พ.ย. 2561
              19  พ.ย. 2561
              19  พ.ย. 2561
              19  พ.ย. 2561
              19  พ.ย. 2561
              19  พ.ย. 2561
              12  พ.ย. 2561
              12  พ.ย. 2561
                                                          ปีการศึกษา 2561
              12  พ.ย. 2561
              12  พ.ย. 2561
                                                           โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
              12  พ.ย. 2561
                                                         การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ.2561
              12  พ.ย. 2561
              7  พ.ย. 2561
              7  พ.ย. 2561
              6  พ.ย. 2561
              6  พ.ย. 2561
              6  พ.ย. 2561
วันที่ 22-24  กันยายน  2561
   
         คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะผู้รับใบอนุญาต
จัดตั้งโรงเรียนเอกชน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนในประเทศมาเลเซีย ณ โรงเรียน SRI BESTARI SCHOOL  เมื่อระหว่างวันที่
22 - 24 กันยายน  2561 เพื่อนำความรู้มาพัฒนาปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ให้มีคุณภาพที่ดี เป็นมาตรฐานสากลต่อไป
หนังสือราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์