หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


Create your own web pages in minutes...
เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2558  สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้จัดโครงการ
ปฐมนิเทศ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนเอกชน
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558
โดยท่านสุพจน์  เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่-
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1   ณ ห้องประชุมใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
หน้าหลัก
สวัสดิการครูเอกชน
ประกาศรับสมัครครูเอกชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
      กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
   50  ถนนอิสาณ  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  31000  โทร. 0 4461 2001  โทรสาร 0 4462 0277
                                            ติดต่อ E-mail : ornsirichan@gmail.com