ข้อมูล/สถิติ
Create your own web pages in minutes...
       ข้อมูล/สถิิติ ปีการศึกษา 2552
ข้อมูล ปีการศึกษา  2550

ข้อมูล ปีการศึกษา  2551

ข้อมูล ปีการศึกษา  2552

ข้อมูล ปีการศึกษา  2553

ข้อมูล ปีการศึกษา  2554
หน้าหลัก       เกี่ยวกับเรา       โรงเรียนในสังกัด       ดาวน์โหลด        ข้อมูลสถิติ
    กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
50  ถนนอิสาณ  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  31000  โทร. 0 4461 2001  โทรสาร 0 4462 0277
                                   ติดต่อ E-mail : ornorn13@hotmail.com